Годишна инвентаризация 29 декември 2017 - 8 януари 2018

14:05 / 28.11.2017

Поради провеждане на инвентаризация, ВиВ-Изоматик няма да работи от 29 декември до 8 януари 2018 г.