Услуги, предлагани от ВиВ Изоматик

Инженеринговата дейност на фирмата обхваща дейности по проектиране, асемблиране и монтаж на контролни и разпределителни ел.табла, изпълнение на строително-монтажни работи по част електрически инсталации Н.Н, контрол на достъп, слаботокови инсталации.

ВиВ Изоматик ООД разполага с цех за производство на табла за електроразпределение и автоматизация. Цехът е оборудван със съвременни машини за обработка на табла, шини, кабели и принтери за надписване на маркировки.

Произвежданите табла са типово тествани и притежават продуктова сертификация CE знак. Фирмата произвежда табла по проект на клиента или разработва проект по задание на клиента.