Условия за ползване

Авторско право и други права на интелектуална собственост

Фирма ВиВ- Изоматик ООД. Всички права са запазени. Цялото съдържание на сайта, включително търговски наименования и други наименования на ВиВ- Изоматик ООД са под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права". Вие нямате право без съгласието на фирма ВиВ- Изоматик да ги размножавате, разпространявате или да ги правите публично достояние.

Гаранция и отговорност

ВиВ- Изоматик ООД се опитва, в границите на разумното, да предостави на този сайт точна и пълна информация. Всяка гаранция или отговорност за информацията, особено по отношение на пълнотата, точността и актуалността, не може да бъде поета. Всяка отговорност за вреди, причинени пряко или косвено от използването на този сайт, се изключват, освен ако са причинени умишлено или поради груба небрежност от страна на ВиВ- Изоматик или нейни упълномощени лица. Интернет страницата на ВиВ Изоматик съдържа връзки към други сайтове. ВиВ- Изоматик не носи отговорност за съдържанието на тези други уебсайтове. ВиВ- Изоматик запазва правото си, без предизвестие, да предприема промени или да прави допълнения към вече предоставената информация.

 Защита на данните

Без Вашето съгласие, ние не събираме никаква информация относно Вашите лични данни чрез нашата уеб страница. Вие сами решавате дали искате да предоставите личните си данни чрез регистрация, запитване или по някакъв друг подобен начин. Ние използваме Вашите лични данни обикновено, за да отговорим на Вашето запитване или за да Ви осигурим достъп до специална информация или оферти. Предоставената от Вас лична информация няма да се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни или упълномощени органи/лица.

 Автоматично събрана информация, която не представлява лични данни

При отварянето на интернет страницата на ВиВ- Изоматик автоматично (т.е. не чрез регистрация) се събира обща информация на случаен принцип, която не е лична (напр. вид на използвания браузър, брой посещения, средно прекарано време, разгледани страници). ВиВ- Изоматик използва тази информация за определяне на атрактивността на уеб страницата и за подобряване на съдържанието и функционалността й.

  Връзки с други сайтове

ВиВ- Изоматик не носи отговорност и не влияе върху съдържанието и/или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.