PHOENIX Dialog Days

По  време на изданието ще бъдат представени много нови продукти, много интересни акценти  ще бъдат показани отново.

Предвижда се и интересна обиколка с екскурзовод. Не пропускайте събитието и регистрирайте себе си, колегите си, партньори и клиенти (Регистрация за Dialog Days)

Моля, използвайте следната връзка, за да се регистрирате за предстоящия PHOENIX DIALOG DAYS:

https://phoenixcontact-my.sharepoint.com/:f:/p/pbbw13_europe/EqsjjDpKfZJLsGPtsWOmA0UBkqJM-5fIth9LJhTecq8LsA?e=P0zt90