GE Energy Industrial Solutions

Logo General Electric

GE Energy Industrial Solutions е Европейският клон на GE Industrial Systems, едно от 10-те ключови бизнес направления на General Electric, USA.

GE Energy Industrial Solutions е първокласен Европейски доставчик на продукти ниско напрежение, включително модулни разпределителни табла, индустриални табла и кутии, продукти за автоматизация и контрол, индустриални и сградни електрически компоненти, ключове и контакти, както и инженерингови решения за индустриална автоматизация и електроразпределение.

Седалището на GE Energy Industrial Solutions е в Барселона, Испания, но е глобално представена чрез 27 производствени единици в 16 страни в Европа и има около 8,200 служители. Компанията има търговски филиали в 20 страни, реализира продажби в повече от 60 страни, и има представителства и дистрибутори в над 100 страни. От нейното създаване през 1989, компанията се разраства бързо чрез придобиване на предприятия или чрез партньорство в десетте бизнес направления.

Компанията съчетава високо качество на услугите с разнообразна продуктова гама, за да посрещне многообразните изиксвания на клиентите от цял свят в обласста на електроразпределението и индустриалния контрол. GE Energy Industrial Solutions има силен международен екип, работещ за постигането на фирмената визия – един екип ангажиран за растеж и качество.

Продукти от производителя