Валиден имейл адрес. Всички имейли от системата ще бъдат изпращани на този адрес. Имейл адресът не се оповестява публично и ще се използва само ако искате да получите нова парола или искате да получавате определени новини или известия по имейл.
Разрешени са няколко специални знака: интервал, точка (.), тире (-), апостроф ('), долно тире (_) и знак @.
Тип