LEAD-FREE CABLE GLANDS: ПЪРВОТО ПОРТФОЛИО НА ПАЗАРА

cable gland
14:10 / 11.08.2020

Започнете да мислите за утре ДНЕС - бъдете добре оборудвани за бъдещето с решенията за безоловно свързване от SKINTOP®

Ето защо ние разгръщаме първото в света портфолио от безоловни кабелни уплътнения: от август 2020 г. ще предложим безоловни версии на най-често срещаните версии  на кабелните уплътнения SKINTOP® и SKINDICHT®. Безоловните кабелните уплътнения ще бъдат обозначени с буквите LF в края на съответния номер на артикула.

Назад