Фирмена култура

Мисията на В И В ИЗОМАТИК ООД е да предлага бързо, професионално и висококачествено обслужване на своите клиенти, свързано с продажба на материали за електрообзавеждане и автоматизация, проектиране и монтаж на системи.

Нашата работа е обединена и подчинена на една идея - да направим продуктите на водещи европейски производители достъпни за нашите клиенти.

Оптимални срокове за доставка, гъвкавост при договарянето, широка гама складови наличности, бързина на реакцията, и всичко това ние правим с цел да зaдоволим изискванията на клиентите си, които ценим така високо.

Ние се стремим да завоюваме доверието на нашите клиенти като:

¨       определяме точно целите си и удовлетворяваме напълно техните изисквания,

¨       повишаваме конкурентно-способността си чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата,

¨       предлагаме все по - модерни системи и оборудване

¨       подобряваме маркетинговата и рекламна дейност, за да разширяваме позициите си на пазара

¨       поддържаме партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с водещи в бранша доставчици

¨       подобряваме организацията си на работа чрез планиране, а не реагиране според моментната ситуация

¨       мотивираме своя персонал и формираме фирмена култура, така че всеки да осъзнава значимостта и приноса си за удовлетворяване изискванията на клиентите

  • Повишаване доверието на клиентите и разширяване присъствието ни на пазара
  • Непрекъснато подобрение във всички области на нашата дейност
  • Траен икономически просперитет

В резюме това означава, че ръководството и персоналът на фирмата залага на високото качество във всяка от извършваните от нас дейности, непрекъснато се стремим към подобрения, обучение и квалификация на персонала, следим постоянно нуждите и очакванията на клиентите ни и поддържаме добри взаимоотношения с нашите доставчици.