Адрес
ГЛАВЕН ОФИС
1680 София, ул. Пирин 40А
Запитвания: тел. +35924390509 и +35924390510
Имейл
office@viv-isomatic.com
Факс
Адрес
Офис Варна
улица „Васил Априлов“ 1
инж. Тихомир Мирчев
Имейл
mirchev.t@viv-isomatic.com
Телефон