Фирма В И В-ИЗОМАТИК ООД изпълнява проект

17:29 / 24.09.2021

P

Фирма В И В-ИЗОМАТИК ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.089-1196-C01, наименование: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 50 000 лв. европейско финансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 30.08.2021 до 30.11.2021.

 

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Назад