Ново поколение електромери серия CEM

Контролното мерене в съвременните електрически инсталации позволява на потребителя определи къде, как и колко енергия се използва. Получените данни могат да се използват както за мониторинг и повишаване на енергийната ефективност, така и за разпределение на енергийната консумация между отделни обособени обекти в инсталацията.

Електромерите от серията CEM предлагат решение за мерене на всички видове консуматори и предлагат възможност за централизиран мониторинг благодарение на интегрирани комуникационни опции- импулсен изход и/или вграден RS-485/Modbus комуникационен порт.

Гамата включва и електромери за търговско мерене със MID сертификат съгласно EN 50470.

Повече информация за гамата ще намерите в прикачения файл:

Прикачени файлове