Lovato Electric

Logo Lovato

   В продължение на повече от 90 години, Lovato Electric се разраства и развива в областта на електромеханичните и електронни компоненти за електрическо оборудване. Lovato Electric, една от първите компании в Италия, получили сертификат по ISO 9001 през 1992 г., предлага над 10 000 продукта, които са в съответствие с най-стриктните международни стандарти.
  Моторни защити, контактори, бутони, крайни превключватели, пускови устройства, релета, цифрови мултимери и регулатори на фактора на мощността, са само някои от продуктите, изцяло проектирани и произведени от Lovato Electric.
   В Италия, Lovato Electric, заедно с 8 чуждестранни компании и 82 официални дистрибутора, е отправна точка за международното разпространение на продуктите на Lovato Electric  в над 100 страни. Lovato Electric може да доразвива своята дейност единствено чрез успешното използване на потенциала, културата и знанията на всички свои сътрудници. "Екип", който облагодетелства, както клиенти, така и доставчици.

Продукти от производителя