MERZ

Logo Merz

Merz GmbH се намира в Gaildorf, Германия, основана е през 1946 г. от Густав Мерц и сега е водещ производител на мобилни разпределителни кутии, контролно и комутационно оборудване, и разполага с нова, много модерна технология за обработка на метали.
От декември 2005 г., Мерц е член на семейство PCE. Удовлетвореността на клиентите и увереността в качеството на техните продукти е предпоставка за успеха на Merz GmbH. Основната цел е това доверие да се запази в бъдеще и да се насърчи взаимното сътрудничество. Към техните клиенти спадат и видни предприятия във всички области на индустрията и на строителната промишленост в страната и в чужбина.

Продукти от производителя