Perry Electric

Logo Perry

Perry Electric е италианска компания, която разработва и произвежда устройства за time and energy control, comfort and temperature control and home automation с иновативната PDA система: PDA © Videophone за безжичен пренос на изображения, командии данни и PDA © Energy за безжичен контрол на температурата в зоната на системи с последващо пестене на енергия и опазване на околната среда.

Perry Electric инвестира всяка година значителни ресурси в R & D, за да запази своята продуктова гама непрекъснато актуална и да отговори на нарастващите изисквания на пазара. Група от хора, които са изцяло ангажирани с постигането на целите на компанията.

Perry Electic се възползва от новите технолигии и ползва най- съвременните съоръжения за производство и тестване. Всички продукти на Perry Electric са произведени в съответствие с европейските и международни стандарти за качество и са 100% инспектирани. Концепцията за качество присъства неизменно в живота на компанията.