Pizzato Elettrica

Logo Pizzato

Pizzato Elettrica са едни от най-големите производители в Европа на крайни изключватели, safety модули, крайни изключватели за подемни съоръжения и асансьори, микроизключватели и др.

 Pizzato Elettrica е отличен пример за богатото предприемачеството, с което се характеризира североизточната част на Италия. Районът е с висока производителност в много бизнес сектори от селското стопанство до високите технологии и допринася значително за благосъстоянието на Италия. Ръстът на производителността е сред най-високите в Европа и е резултат благодарение на експортно ориентираните предприятия в региона. В североизточната част на Италия има над 400 000 действащи фирми като жителите наброяват малко над 4 милиона.

Pizzato Elettrica е организация, ориентирана към съвършенство. "Иновации и развитие" - тази фирмена философия е в основата на извършваните операции и оценки на качеството на продукта. Pizzato Elettrica прилага тази философия на всички и всеки аспект на организацията. Тенденцията към извършването на постоянни изследвания и иновации характеризира дизайна на продуктите, за да донесе надеждни и иновативни решения на пазара. Клиентите избират Pizzato Elettrica продукти с ясното съзнание, че те са сертифицирани по качество, и че са резултат от добросъвестно развитие и производствен процес.

За да бъде един продукт успешен, той трябва да отговаря на нуждите на тези, които ще го използват. Качеството само по себе си не е достатъчно. Развитието на пазара трябва да бъде наблюдавано внимателно, за да се разпространяват наистина полезни тенденции. Ето защо Pizzato Elettrica винаги са поддържали тесни връзки с възможност за feedback с крайния потребител. Този непрекъснат диалог помага да се идентифицират полезни изисквания и следователно потенциални подобрения на продуктовата гама, за да осигурят оптимални решения.

Продукти от производителя