SC ELDON SRL

Logo_Eldon_New

Девет десетилетия опит
Швеция е една от най-иновативните страни в света, която притежава креативното мислене, което породи ципа, кибрита, динамита и картонените опаковки за напитки. Собственото наследство на Eldon отразява подобен ангажимент към иновациите и използването на технологии.

Eldon стартира в Швеция през 1922 г., основана като компания за изграждане и продажба на електроинсталационно оборудване от млада съпружеска двойка, Карин и Йозеф Йохансон (по-късно променена в Randholm). „Eldon“ буквално означава „устройства за електричество“ на шведски език, изключително подходящо име за компания, която произвежда кутии за защита на чувствителни електрически, електронни компоненти и телекомуникационни компоненти.

През 60-те години на миналия век Eldon започва своята интернационализация, отваряйки изцяло собствени фабрики в Румъния и Индия. От началото на новото хилядолетие Eldon започва амбициозна модернизация, инвестирайки в нови технологии и автоматизирайки производството.

В допълнение, Eldon навлезе на много нови пазари със свои собствени екипи за продажби и с нови партньори, като така постигна едно наистина глобално покритие.

Новото модерно предприятие за производство на табла в Румъния, открито през 2007 г., обединява най-новите производствени технологии, цялостно мислене и логистични процеси за управление на качеството.

Улесняване на живота
Нашата организация също беше преструктурирана с въвеждането на нова система за „функционално управление“, предназначена да ускори вземането на решения и да намали бюрокрацията, всичко това с цел да гарантира, че наистина улесняваме живота на клиентите.